آزمایشگاه آرم پایپ

آزمایشگاه آرم پلاستیک نگار یزد

آزمایشگاه شرکت آرم پلاستیک نگار یزد در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید. هدف از ایجاد این آزمایشگاه انجام تست های مرتبط با لوله های پنج لایه ی تلفیقی از نوع PERT-AL-PERT و PEX-AL-PEX نظیر موارد زیر بود.

تست کشش (Tensile)، حداقل فشار برست، استحکام فشاری بلند مدت، پایداری حرارتی، اندازه گیری ابعاد لوله، شاخص جریان مذاب (MFI)، بررسی وضعیت ظاهری جوش لایه ی آلومینیوم، مشخصات ظاهری لوله تورق، استحکام خط جوش لوله، جدایش لایه ها و سایر تست های کنترل کیفی.

این آزمون ها با استفاده از تجهیزات و دستگاههای بسیار پیشرفته و مدرن قابل انجام است و در آن بر طبق روشهای بین المللی نظیر SO ISIRI و ASTM در ایران صورت میگیرند.

آزمون های تخصصی شرکت آرم پایپ که در آزمایشگاه این مجموعه انجام می شود.

در صورت تمایل به مشاهده جزئیات آزمون های عملیاتی شرکت آرم پلاستیک نگار یزد (آرم پایپ) می توانید گزینه های زیر را بررسی نمایید. برای مشاهده هر گزینه روی آزمون مورد نظر کلیک نمایید.

بررسی‌ جوش لوله‌ها با جوش روی‌ هم‌ توسط‌ میکروسکوپ

بررسی‌ جوش لوله‌ها با جوش روی‌ هم‌ توسط‌ میکروسکوپ

آزمون حلقه یا تست کشش

آزمون حلقه یا تست کشش

تست جدایش لایه ها برای لوله‌های‌ چند لایه‌ نوع M

تست جدایش لایه ها برای لوله‌های‌ چند لایه‌ نوع M

تست فشار هیدرو استاتیک

تست فشار هیدرو استاتیک

شاخص جریان ذوب

شاخص جریان ذوب

تست درصد ژل شدگی

تست درصد ژل شدگی

رضایت مشتریان اولویت آزمایشگاه آرم پایپ است.

آزمایشگاه آرم پایپ با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت موارد زیر را سر لوحه عملکرد خود قرار می دهد.

  • به کار گیری افراد توانمند و ذی صلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های مرتبط با آزمون
  • ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزشهای برنامه ریزی شده و مستمر
  • برآورده سازی الزامات روشهای آزمون

تمامی سوابقی که در آزمایشگاه تهیه میشوند به صورت مشخص و مناسب بایگانی میشوند سوابق کمک میکند که فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه قابل رد یابی باشند و تکرار پذیری را نیز در صورت نیاز ممکن می سازد.